menu Home

BOBO MFANA WEPIKI

Johannesburg [South Africa]

Biography


UBoBo mfana wepiki wepiki unguPhathisizwe Bonginkosi Mhlongo ngizwalwa umaButhelezi engizala kwaMhlongo, indowo engidabuka kuyo kuseNquthu endaweni yakwanyezi isigodi. iNkosi engingamele uZondi. Ukuqala kwami ukuthanda umculo ngaqala khona emakhaya ngigida ingoma ngiyifolosi ngiyiqhulu ngicula futhi makumele ngicule, kuthe ngo 2003 kwakuwumshado komunye umuzi engangikhuliswa kiwo kwaKunene Kwafika amaqembu aye saziveza efuna uxhaso engabala kuwo uMtshengiseni Gcwensa, uSikebhe, uSizakele kanye NoBuhle be Africa nami ngeza neqembu lami ngizobavulela inkundla ngoshemeni. Ngabe sengiba nenhlahla lapho angikhonza Amageza angibuza ngiyafunda ngathi cha bangiqasha nganyuka nabo ngayobagidela eGoli, kodwake ngokuhamba kwesikhathi ubaba owayeshada wasungula iqembu lakhe ayelibiza Izingane ZikaMgoza. Wasengicela ukuthi angibuye ngizophemba naye ngoba senginolwazi oluncane, ngahamba ngabuyela kuye ngoba ngihlonipha phela ukuthi wangikhulisa ngawashiya amageza ayezokhipha inyoni yami lapho ngasebenza neZingane ZikaMgoza sangavelela. Ubaba uMgoza 2006 alande ibhova (Mgqumeni Khumalo) ukuthi lizomsiza ngokuthi lisiphakamise saziwe abantu silivulele inkundla la lihambakhona, kwakusadlalwa emahholo ngalezonsuku saphushanalo unyaka. Waboshwa lobaba osiphethe uMgoza lathi ibhova liyangithatha angizosebenza nalo ngo 2007 wayekhiphe ijubhox, ngahambanalo ngasebenza nalo laze ladlula ngo 2009, ilapho khona engazibona ungiphelele umhlaba ngavele ngakhetha ukuzizamela elami iqembu. Laphokhona engakhipha iCD eyayisihloko sithi IZIGI ayangavela,
2012 ngakhipha esihloko sithi NGITHUKUTHELE NGOKUFA KWEBHOVA. Yavela kancane,
2013 ngenza esihloko sithi IMPILO IMNANDI NGEZITHA eyayinengoma ethi WAJAHA AMABHEKA yavelela,
2014 ngakhipha ethi ENGILUTHO yavela ingoma eyayithi isikhothane.
2015 ngakhipha ONE BY ONE yavele Inxeba lendoda alihlekwa,
2016 BAYANGINYUNDA yavelela ingoma eyayithi Instagram,
2017 ngakhipha ANGISIYONA ITYPE YAKHO yavele ukukhulela emzini yabantu,
2018 ngakhipha RUSH HOUR namanje ngisazimisele ngokuqhubeka uma umdali esangingcinile.

Events


Social profiles


Booking contacts

Phone: 063 654 7048

  • cover play_circle_filled

    01. Sengiqomile
    uNjoko

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play